Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı)

Şirketler, ana faaliyetlerindeki işlere odaklanmak ve personel maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı faaliyetlerini dış kaynak temini yolu gerçekleştirirler.

Günümüzün artan rekabetçi ortamında, piyasalardaki eğilim değişik büyüklükteki şirketlerin giderek artan bir şekilde ana faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri “dış kaynaklı olarak” olarak temin etmeleri yönündedir. Kendi faaliyet alanları dışında kalan sorumlulukları profesyonel şirketler aracılığı ile “outsource” eden şirket sahipleri ve yöneticileri bu şekilde sadece kendi işlerine odaklanıp, daha kısa sürede büyüme ve gelişme ortamı yaratıp buna bağlı olarak karlılıklarını arttırabilmektedir.

BPR  size bu konuda da deneyim ve profesyonelliği ile yardımcı olacak ve temel faaliyetlerinize yoğunlaşmanızı kolaylaştıracaktır

Hizmetlerimiz;

  • Görev tanımlarının yapılması,
  • İş Duyurularının yapılması ve müracaatların değerlendirilmesi,
  • İstenen niteliklere uygun personel temini,
  • Muhasebe ve yasal kayıtların tutulması ve yabancı dilde raporlanması,
  • Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü,
  • Sigorta bildirgelerinin ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi,
  • Periyodik ve özel amaçlı raporların hazırlanması ve ilgili birimlere ulaştırılması