Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Hizmetleri

Hızla değişen teknoloji, değişen müşteri ihtiyaçları, regülasyon, rekabet ve çeviklik gibi etkenler kurumları yeni risklerle ve sürekli değişim ihtiyacı ile karşı karşıya bırakıyor.

Şirketlerin mevcut organizasyon ve işleyişlerinin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan sistem ve süreçlerin oluşturulması önem taşımaktadır. Bu sebeple, bilgi sistemleri organizasyonu ve teknoloji altyapısının incelenerek risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, mevzuat ile uyumlu güvenilir bilgi sistemleri ve teknolojileri altyapısının tasarımı ve kurulumunda BPR  olarak hizmet vermekteyiz.

Müşterilerimizin olası bilgi teknolojileri tehditlerine karşı hazır olabilmeleri için tüm süreçleri baştan sona değerlendiren uzman ekibimizle, gerekli kural ve metodolojilerin oluşturulmasını ve test edilmesini sağlamaktayız.

Kapsamlı ve uçtan uca hizmet yaklaşımımız ile stratejinin belirlenmesinden gerçekleştirilmesine kadar - tüm iş, teknoloji, güvenlik, değişiklik yönetimi, uyum ve yönetişim gereksinimlerinizi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabiliriz. Teknoloji danışmanlığı ekiplerimiz ve bütünleşik çözümlerimiz ile teknolojinin iş faaliyetleri üzerindeki etkisine odaklanıyoruz.

 • Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Uzun vadeli bilgi işlem stratejilerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,
 • Organizasyonel yapılanma, personel yapılanması, standartların oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri,
 • Program geliştirilmesi, sistem analizi ve güvenlik kontrollerini de kapsamak üzere bilgi işlem bölümlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin incelenmesi,
 • Yazılım paketleri (paket programlar) ve donanım seçiminde öneri ve tavsiyeler,
 • Finansal uygulamalara yönelik paket programların denetimleri ve iyileştirmeye yönelik tasarım ve öneri bazında danışmanlık hizmetleri,
 • Özel yazılım paketlerinin geliştirilmesine yönelik hizmetler,
 • Yöneylem araştırması çalışmaları,
 • Uluslararası standartlarda proje ve sözleşme yönetimi,
 • Bilgi sistemleri uygulama süreçlerine yönelik danışmanlık hizmetleri
 • COBIT uygulamasına yönelik danışmanlık hizmetleri
 • BDDK, SPK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM) Bilgi Sistemleri Yönetmeliklerine uyumun sağlanmasına yönelik hizmetler