AB Projeleri Danışmanlığı ve Denetimi

BPR, 2000 yılından itibaren Türkiye’de AB fonlu projelerin içerinde yer almış olup çeşitli projelerin gerçekleştirilmesine katkıda  bulunmuştur ve halen devam etmektedir. Ağırlıklı olarak , Türkiye'deki AB Finansmanlı Teknik Yardım (Technical Assistance) projelerini konsorsiyum lideri veya  konsorsiyum ortağı olarak başarıyla yürütmüş ve tamamlamıştır. Farklı sektörlerde olmak üzere, projelerde ihale ve teklif hazırlık aşamasından, projenin yönetimi ve yürütülmesi, kilit veya kısa dönem  uzmanların tedarik edilmesi de dahil olmak üzere projenin tüm süreçlerinde önemli görevler ve sorumluluklar almış, projelerin başarısına büyük katkı sağlamıştır.

BPR, uluslararası donör kuruluşlar tarafından finanse edilen proje ve programların denetim, izleme ve değerlendirmesini en son yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekleştirmektedir.

Hizmetlerimiz;

 • AB Proje Danışmanlığı
 • AB Proje Eğitimleri
 • AB Proje Denetimleri

AB Proje Danışmanlığı

Avrupa Birliği Program ve Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje geliştirme, teknik şartname hazırlama, teklif hazırlama,
 • Proje ve sözleşme yönetimine yönelik hizmetler,
 • Proje uzmanlarının tedariki
 • Proje Geliştirme, Uygulama ve Yönetim
 • Proje ve Program İzleme ve Değerlendirme
 • Hibe ve Satın Alma Yönetimi
 • Proje Finansmanı
 • Etki Analizi
 • Harcama Teyidi

AB Proje Eğitimleri

BPR, Proje Döngü Yönetimi (PCM) ,Proje İzleme, Proje Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Hibe Yönetimi, Proje Etki Analizleri, PRAG Satın Alma Prosedürleri ve bu kapsamda teklif isteme dosyalarının hazırlanması, Proje Değerlendirme ve Harcama Teyidi konularında eğitim hizmeti vermektedir.

AB Proje Denetimleri

Avrupa Komisyonu tarafından mali işbirliği kapsamında DIS ve Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assitance - IPA) yapıları çerçevesinde ve imzalanmış finansman anlaşmalarına uygun olarak finanse edilen program ve projeler için, aşağıdaki denetim hizmetlerini sunmaktadır.

 • Hibe Projeleri harcama uygunluk denetimi
 • Hizmet Projeleri harcama uygunluk denetimi
 • Proje ve programların denetimi
 • Proje ve program etki analizleri ve etkinlik denetimi
 • Proje ara ve final değerlendirmeleri