Bilgi Sistemleri Denetimi

BPR olarak, bilgi sistemleri güvence hizmetlerimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarının, tam, kesintisiz ve güvenli bir biçimde karşılanması için gerekli teknoloji altyapısının kontrolünü ve denetimini gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de mevzuat gereğince zorunlu olan ve düzenleyici kuruluş konumunda olan BDDK, SPK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi gibi kurumların Bilgi Sistemleri Denetimi mevzuatlarına uygun denetimleri gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin kullanmakta olduğu bilgi sistemleri ve teknolojilerinin mevcut durumunun güvenilirliğinin tespiti amacıyla; teknolojik altyapının kontrolü, bilgi güvenliği ve iç denetim konularında hizmet vermekteyiz.

  1. Bilgi Sistemleri politika ve stratejilerinin denetimi
  2. BDDK Bilgi Sistemleri Yönetmeliğine uygun denetim
  3. SPK Bilgi Sistemleri Yönetmeliğine uygun denetim
  4. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM) Üyelerinin denetimi
  5. COBIT Bazlı denetim