f1.jpg

Home > Türkçe > Hizmetler > YÖNETİM DANIŞMANLIĞIYÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Günümüz ekonomisi durağan bir ekonomi olmadığından, şirketlerin oldukça esnek bir yapıda olmaları gerekmektedir. Önemli olan değişimden kaçınmak yerine değişimle birlikte hareket edebilmektir. Esnek olmak değişimin gerekliliğini anlayıp, potansiyel faydalarını fark edebilmektir. BPR olarak olaylara farklı bir perspektiften bakmanızı, yeni iş fırsatlarını yakalamanızı sağlayabilir, şirketinizi, kaynaklarınızı ve risklerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabiliriz.


BPR iş dünyasında yaşanan problemleri ve zorlukları öngörerek müşterilerine değer katmakta ve her bir müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik fikirler ve çözümler üretmektedir.Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler şirketimiz tarafından sunulmaktadır :

Proje, Sözleşme  ve  Risk Yönetimi
•    Özellikle AB ve Dünya Bankası fonlu  projelerde , uluslararası standartlara uygun Proje ve Sözleşme Yönetimi
•    Proje , Risk ve  Sözleşme  Yönetimi,
•  AB ve Dünya Bankası fonlu  projelerde, teknik şartname hazırlanması,proje dokümanlarının hazırlanması,değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi

Organizasyon ve  Kurumsal Yapılanma
•    Kamu kurumlarının modernizasyonu ve reorganizasyonu
•    Eğitim sistemleri ve hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi
•    Yönetim Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
•    Kurumsal reorganizasyon ve geliştirilmesi
•    Proje Yönetim ve Denetimi
•    Dış Kaynak Kullanımı

Özel Sektör Gelişimleri
•    KOBİ’lere yönelik organizasyon ve konsept oluşturmalarına yönelik kurumsal destek
•    Stratejik Planlama ve yönetim danışmanlığı
•    Mevcut durum değerlendirmeleri ve öneriler
•    Fizibilite çalışmaları

Kırsal Kalkınma
•    Kırsal Kalkınmaya yönelik danışmanlık
•    Eğitim
•    İhtiyaç analizi ve proje geliştirme


Özel Sektör Danışmanlık Hizmetleri
•    Pazar Araştırmaları
•    Pazarlama Stratejileri
•    Yeniden yapılanma ve reorganizasyon
•    Kurumsal performans değerlendirmeleri

Eğtim ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
•    Eğitim ihtyaçlarının değerlendirilmesi
•    Eğitim programlarının tasarımı
•    Eğitim materyalllerinin hazırlanması
•    Eğiticilerin eğitimi
•    Eğitim aktivitelerinin değerlendirilmesi
•    Eğitim birimlerinin organizasyonu ve yönetimi
•    İnsan Kaynakları bölümünün strateji ve politikalarının belirlenmesi

Sağlık Hizmetleri

•    Sağlık Sistemlerinin Planlanması ve Yönetimi
•    İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi
•    Hastane Fizibilite çalışmaları ve ihtiyaç değerlendirilmesi