f1.jpg

Home > Türkçe > Hizmetler > RİSK YÖNETİMİRİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi hizmetleri grubumuz da, hem düzenleyici uyum, hem de Kurumsal Risk Yönetimi’ni (KRY) başlatacak ve uygulayacak fırsatlar rehberliğinde hedefler, riskler ve süreçler konusundaki bütünleşik görüşümüzü paylaşmaktadır. BPR riske uzun vadeli stratejik bir perspektiften bakmakta, bu yönüyle sürekli olarak sadece yasal düzenleyici uyuma odaklanmak gibi kısa vadeli taktikleri benimseyen ya da kurum içerisindeki her bir iş biriminin birbirinden bağımsız olan risk insiyatifleri ve yaklaşımları üstlendiği, bütünleşik olmaktan uzak bir perspektife sahip olan diğer danışmanlardan ayrılmaktadır


Hedefimiz, özellikle yönetişim, risk yönetimi, iç kontroller ve bilgi sistemleri alanlarında piyasanın değişen şartlarını yakalayabilecek kuruma özgü hizmetler sunmaktır.


Risk Yönetimi hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Risk Değerlendirmeleri
  • Risk Haritalama
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Operasyonel Risk Yönetimi
  • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)