Hakkımızda

BPR Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

BPR Danışmalık – BPR Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 1997 yılından bu yana  Yönetim Danışmanlığı , Risk Yönetimi , Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı , Bilgi Sistemleri Denetimi ve Eğitim , hizmetleri sunan uluslararası bağlantısı olan firmalardan birisidir.

BPR  Danışmanlık  EU  , UNDP , UNHCR , UNICEF  gibi uluslararası kuruluşlarca finanse edilen projelerde Proje lideri veya proje ortağı olarak yer almıştır  ve almaya devam etmektedir .

Yurtiçi firma ve kuruluşlarda ki projelerde  Yönetim Bilgi ve Muhasebe Sistemlerinin Geliştirilmesi , İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi, Kompleks projelerin Proje Risk, Sözleşme ve Kalite Yönetimi gibi hizmetleri sağlamış ve  halihazırda bu hizmetleri çeşitli projelerde sürdürmektedir .

BPR aynı zamanda  mühendis kadrosu ile beraber savunma sanayinde  saha çalışmaları ve teknik eğitimler  yürütülmektedir .

Vizyonumuz

Yönetim Danışmanlığı sektöründe  kalitede taviz vermeden   her alanda güven telkin ederek saygıyı ön planda tutup iş alanında her daim  yükselerek var olmayı amaçlarken çalışanlarımızla da sürekliliği sağlamak .

Misyonumuz

Ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edebilmek ,  çağımızın getirdiği tüm teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri iş akışlarımızla örtüştürmek .

Tüm  çalışmalarda   kalite” , “dürüstlük” , ” müşteri memnuniyeti” ve “iş ahlaki”, “sosyal paydaşlarımız ile ilişkilerimizde karsılıklı güven ve sırdaşlık “ normlarına uyum, BPR’ nin temel ilkeleridir

Değerlerimiz

Mükemmele ulaşmak için, sürekli gelişme,

Değişimin hızına ayak uydurabilme için proaktif çalışma,

Yüksek performansı sağlayacak olanak ve ortamları yaratma ; motivasyonu, yaratıcılıgı ve uzmanlığı yüksek takım ruhu olan elemanlar ile birliktelik,

Müşteri ve pazar odaklı düşünebilme, buna paralel olarak müşterilerin ihtiyacını tam olarak karşılayan çözümlerin sunulması,

Yalnız çözüm değil, çözüme giden yolda da birliktelik

Time Line

2018-Nev’i Değişiklik

BPR Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2018-devam ediyor

UNHCR

Sivil Toplum Örgütlerini Kapasite Değerlendirme ve Eğitim İhtiyaçları Projesi

2016-2018

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-AB

INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi

02-042015

T.C. Kalkınma Bankası

Süreç Modelleme ve iş Devamlılığı Projesi

2011-2016

STM

Dış Kaynak Kullanımı ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

2011-2015

UNDP NGO /NIM

UNDP NGO/NIM-UNDP STÖ/NIM Projesi Harcama Denetim Hizmetleri

2016-2019

İller Bank

Finansal ve Bilgi Sistemleri Denetimi

2012-2015

İller Bank

Finansal ve Bilgi Sistemleri Denetimi

3/2012 : 12/2015 -- devam etmekte

UNDP- BM

UNDP- BM Ajanslarının uygulama ortakları için mikro değerlendirme hizmetleri

2/2011 devam etmekte

UNDP

Çevrimiçi proje düzeyinde süreç yönetimi çerçevesi ve iki çevrimiçi portal (PPMF) geliştirilmesi

12/2010 - 6/2013

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığ - AB -MARA

İstatistik kapasitesinin güçlendirilmesi projesi

2007-2008

UNDP

Projeleri için Çevrimiçi Kaynaklar (Portal) geliştirilmesi

12/2009-devam etmekte

UNDP

Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için MDG-F 1792 Finanslı BM Ortak Programı İttifaklarının İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

11/2007 – 04/2010

İller Bank

Finansal ve Bilgi Sistemleri Denetimi

11/2007 – 04/2010

T.C. Kalkınma Bankası

Finansal ve Bilgi Sistemleri Denetimi

06/2007 – 12/2010

SERENAS

Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Toplam Kalite Yönetimi

3/2008 - 12/2010

UNDP-AB-BM

UNDP-AB-BM Ajanslarının Uygulama Ortakları için Mikro Değerlendirme Hizmetleri

11/2007-4/2008

UNDP-AB

Mali ve Yönetim Değerlendirme Hizmetlerinin Sağlanması

6/2008-12/2008

UNDP-AB- GAP / GİDEM

UNDP-AB- GAP / GİDEM Projelerinin Risk Analizi, Değerlendirme İzleme ve Değerlendirilmesi

01/1998 – 12/2006

Dünya Bankası

ALLOP ( Yerel İşçi Bürolarının Otomasyonu) Projesi-İŞKUR

01/1998 - 3/2008 genişletilmiş garanti ve bakım sözleşmesi ile

Dünya Bankası-CHRMS (Temel Sağlık Kaynakları Yönetim Sistemleri)

CHRMS (Core Health Resources Management Systems)

01/2003 – 09/2007

Sağlık Bakanlığı -AB

Üreme Sağlığı Programı – Kapasite Geliştirme Projesi

1997

BPR Danışmanlık Ltd. Şti.

Kuruluş