f1.jpg

Home > Türkçe > HakkımızdaHAKKIMIZDA

BPR (Bilgi Sistemleri Planlama ve Reorganizasyon) ; Yönetim Danışmanlığı , Risk Yönetimi , Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı , Bilgi Sistemleri Denetimi ve Eğitim , hizmetleri sunan uluslararası bağlantısı olan firmalardan birisidir. Müşterilerine sağladığı Yönetim Bilgi ve Muhasebe Sistemlerinin Geliştirilmesi , İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi, Kompleks projelerin Proje Risk, Sözleşme ve Kalite Yönetimi gibi hizmetlerini başarı ile tamamlamış ve halihazırda bu hizmetleri çeşitli projelerde sürdürmektedir.Ayrıca, uluslararası kabul görmüş standarlar çerçevesinde Bilgi Sistemleri Denetimi hizmeti sunmaktadır.

 

BPR aşağıdaki listelenen sektörlerde deneyime sahiptir:

 

 • Endüstri
 • Enerji
 • Bankacılık ve Finans
 • Çevre/Su & atık su
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim
 • Tarım
 •  Kırsal Kalkınma
 •  Sağlık
 • İletişim
 • Eğitim
 • Sosyal Güvenlik

 

 

BPR, kullandığı ileri teknolojiyi nitelikli ve deneyimli uzmanlar ile bütünleştirerek Yönetim Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı,Bilgi Sistemleri Denetimi ve Risk Yönetimi konularında yüksek kaliteli hizmetler sunmayı taahhüt etmektedir.

 

Özellikle Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelere ilişkin Şartname Hazırlama, Ön Yeterlik Dokümanı Hazırlama, Teklif Hazırlama , Sözleşme ve Proje Yönetimleri konularında ciddi birikime sahiptir.

 

BPR ,danışmanlık hizmetlerini, oldukça kapsamlı ve uluslararası standartlara sahip BPRM metodolojisi kullanarak sunmaktadır.

 

Faaliyetlerine, 1997 tarihinde başlamıştır.

 

BPR, halen yerleşik olarak Ankara’da bulunmakla birlikte faaliyetlerini Türkiye ve Uluslararası coğrafyada sürdürmektedir.

 

BPR’nin profesyonel beceri ve yetenekleri komple ve kaliteli bir hizmet sunabilmesinin temelini oluşturmaktadır. BPR müşterilerinin güvenini ve inancını kazanmak ve korumak için sürekli bir çaba sarfetmektedir. BPR, bağımsız, objektif ve etik bir şekilde kaliteli profesyonel hizmet sunmak için katma değerli bir danışmanlık yaklaşımını; profesyonel standartlar ve sosyal sorumluluk ile harmanlamıştır. Paylaşılan değerler ve uygulamadaki etik programımız, her bir BPR ekip üyesinin faaliyetlerini ve davranışlarını yönlendirirken, kurumsal ortamımızı da desteklemektedir.

 

BPR’de yaklaşımımız, hizmetlerimizde “her bedene uygun” tek bir çözümün olamayacağı şeklindeki inancımızı yansıtmaktadır. Her bir müşterinin kendine özgü hedefleri, riskleri ve şartları mevcuttur. Makul bir zaman dilimi içerisinde, en etkin ve verimli çözümleri ancak müşterilerimizin münferit durumlarını ve beklentilerini anlayarak sunabiliriz. Müşterilerimize geliştirilmiş ve katma değerli hizmetler sunabilmek üzere, BPR olarak kendi performansımızı daha da geliştirmek için sürekli bir çaba sarfetmekteyiz. BPR’nin profesyonel kadrosu, kendimize özgü çerçevelerimizi, şirket içi geliştirilmiş modellerimizi ve diğer özel araç ve tekniklerimizi kullanarak, müşterilerimizin kurum içerisinde, iş biriminde ve süreçlerde riskleri anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

 

BPR’nin farklı sektörlerde hizmet sunan deneyimli ve yüksek donanımlı bir kadrosu mevcuttur. Endüstriye özgü derin bilgi ve deneyim kazanırken, yeni fikirler geliştirdikleri ve yenilikler ortaya koydukları bir ortamda çalışan personelimiz, farklı profesyonel geçmişlere sahip kişilerden oluşmaktadır. BPR personeli “müşterilerimize verilen her hizmette bir katma değer sağlamak” şeklindeki ortak hedefe yönelmiştir. Bu yaklaşım müşterilerimize deneyimle ve temel hedefimiz olan “sizin başarınız”a kilitlenmiş fikir ve çözümlerle desteklenen çok çeşitli hizmetler sunabilmemiz açısından değerlidir.

 

VİZYONUMUZ , MİSYONUMUZ ve YAKLAŞIMIMIZ

 

Vizyonumuz
Danışmanlık sektöründe aranan, güvenilir, saygın, kaliteli hizmet sunan, yüksek nitelikli ve küresel standartlarda oluşturduğu kurumsal yapısı ile sektörün önde gelen danışmanlık şirketleri arasında yer almak,


Misyonumuz
Danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, etkin ve ve verimli Bilgi Teknolojileri projeleri geliştirmesi ve uygulamasına yardımcı olmak ve know-how oluşturmak, danışmanlık sektörünün ve etkin Bilgi Teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak.


Yaklaşımımız
Sundugu hizmetlerde “kalite” , “dürüstlük” , " müşteri memnuniyeti" ve "iş ahlaki", “sosyal paydaşlarımız ile ilişkilerimizde karsılıklı güven ve sırdaşlık “ normlarına uyum, BPR’ nin temel ilkeleridir.

 

 • Mükemmele ulasmak için, sürekli gelişme,
 • Değişimin hızına ayak uydurabilme için proaktif çalışma,
 • Yüksek performansı sağlayacak olanak ve ortamları yaratma ; motivasyonu, yaratıcılıgı ve uzmanlığı yüksek takım ruhu olan elemanlar ile birliktelik,
 • Müşteri ve pazar odaklı düşünebilme, buna paralel olarak müşterilerin ihtiyaçını tam olarak karşılayan çözümlerin sunulması,
 • Yalnız çözüm değil, çözüme giden yolda da birliktelik


Felsefemizin özetidir.