f1.jpg

Home > Türkçe > Hizmetler > BİLGİ_TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞIBİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI

 • Uzun vadeli bilgi işlem stratejilerinin  geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,
 • Organizasyonel yapılanma, personel yapılanması, standartların oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri,
 • Program geliştirilmesi, sistem analizi ve güvenlik kontrollerini de kapsamak üzere bilgi işlem bölümlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin incelenmesi,
 • Yazılım paketleri (paket programlar) ve donanım seçiminde öneri ve tavsiyeler,
 • Finansal uygulamalara yönelik paket programların denetimleri ve iyileştirmeye yönelik tasarım ve öneri bazında danışmanlık hizmetleri,
 • Özel yazılım paketlerinin geliştirilmesine yönelik hizmetler,
 • Konusunda tecrübeli bilgi işlem personeli istihdamına yönelik kaynak sağlama hizmetleri,
 • Büro otomasyon gereksinimlerine yönelik tavsiyeler,
 • Yöneylem araştırması çalışmaları,
 • Uluslararası standartlarda teknik şartname hazırlanması, teklif değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması, tekliflerin değerlendirilmesi
 • Uluslararası standartlarda proje ve sözleşme  yönetimi,
 • Bilgi sistemleri uygulama süreçlerinde danışmanlık hizmetleri
 • COBIT uygulamasına yönelik danışmanlık hizmetleri